QS Polska - zarządzanie budową, kosztami, kosztorysowanie, nadzór inwestorski

0

lat na rynku

PROFESJONALNE

USŁUGI

CONSULTINGOWE W BUDOWNICTWIE

Project Management

Strona główna » Project Management

wielkość tekstu: A | A | A

Usługa zarządzania budową w systemie Project Management lub Construction Management jest skierowana do Inwestorów.
Usługa polega na kompleksowym zarządzaniu procesem inwestycyjnym i obejmuje fazę jej przygotowani oraz realizacji.
Zarządzanie budową w systemie Project Management obejmuje wybór Generalnego Wykonawcy i kierowanie budową z udziałem Project Managera.

 

Usługa obejmuje:
    stworzenie zespołu Project Managera
    koordynowanie procesu budowy przez Project Managera i jego zespół:

przygotowanie i wprowadzenie procedur zarządzania budową
zorganizowanie i zapewnienie prawidłowego obiegu informacji i sposobu podejmowania decyzji; dokumentacja papierowa, dokumentacja elektroniczna
prowadzenie narad koordynacyjnych z Inwestorem, Wykonawcą, Projektantem
monitorowanie terminowości realizacji
monitorowanie jakości wykonanych robót
monitorowanie z udziałem CM realizacji przyjętego budżetu inwestycji oraz spraw finansowych dotyczących inwestycji w szczególności rozliczeń z GW
koordynowanie spraw formalnych i administracyjnych związanych z uzyskiwanymi pozwoleniami, uzgodnieniami
zarządzanie zmianami
kontrola realizacji umowy przez Generalnego Wykonawcę
realizacja i kontrola zobowiązań nałożonych na Inwestora
organizacja komisji odbiorowych i udział w przeglądach i odbiorach robót w tym w odbiorze końcowym, opracowanie listy usterek i monitorowanie ich usunięcia
sprawdzenie i odbiór dokumentacji powykonawczej, udział/organizacja prób, testów, szkoleń dla przyszłych użytkowników
udział w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie
opracowanie miesięcznych raportów z realizacji
    zarządzanie kosztami (usługa szczegółowo przedstawiona odrębnie)
    organizacja i współpraca z Projektantem w ramach pełnionego nadzoru autorskiego
    organizacja i współpraca z zespołem Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego pełniącym nadzór inwestorski
     organizacja i współpraca z przedstawicielami Inwestora

 

Zarządzanie budową w systemie Construction Management obejmuje kierowanie budową na stanowisku kierownika budowy i koordynację wykonawców, którym zleca się poszczególne pakiety robót do wykonania. Oprócz zadań wyszczególnionych wyżej usługa ta obejmuje także:
    kierowanie budową na stanowisku kierownika budowy
    przygotowanie i koordynację procesu projektowania
    wybór wykonawców i ich koordynację na etapie realizacji robót.
 

Na życzenie Inwestora możliwa jest modyfikacja wyżej przedstawionego pakietu usług w tym zakresie i jego dostosowanie do oczekiwań Klienta.

Adres

QS Polska

Biuro w Krakowie
ul. Juliusza Lea 202A, 30-433 Kraków

Biuro w Katowicach
ul. Honorowych Dawców Krwi 6, 40-675 Katowice

Biuro w Warszawie
ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa

KONTAKT

502 639 400
biuro@qspolska.pl

KONTAKT

CZY

WIESZ, ŻE...

CIEKAWOSTKI

0

wykonanych zleceń

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
wypełnij formularz zapytaniowy

Zapytanie

Formularz Kontaktowy

0

zadowolonych klientów

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy